alpėti

alpėti
álpėti, -ėja, -ėjo intr. 1. būti netoli alpimo, alpti ir vėl atsigauti, leipėti: Neištūri sopulių – álpėja Grg. Į pirštą įsipjovė, kraują pamatė ir álpėja dabar Škn. Alpėk čia dabar, gavęs par strėnas, ko lindai! Pgr. Ko čia álpėji – nedvėsi Sv. Kiek įsidūrė ir álpėja Šv. Eik gulti, álpės širdelė, kad reiks kelti Grg. Alpėjau iš troškimo, o neturėjau ko gerti I. 2. dejuoti, sulpėti nuo didelio skausmo: Tas mūso tėvas moka dėl nėkų álpėti Užv. Ko dabar álpėji kaip pjaunamas! Up.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • alpėti — álpėti vksm. Vaikai̇̃ nuo kar̃ščio tiesióg álpėjo …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • kaitulys — kaitulỹs dkt. Álpėti nuo kai̇̃tulio …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • alpuoti — alpuoti, uoja, ãvo intr. nuolat alpti, alpėti: Ėjai paskui alpuodama brš. ◊ širdìs alpuoja A.Baran apie žmogų, kuriam darosi bloga …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • alpčioti — alpčioti, ioja, iojo žr. alpėti: 1. Keletą akimirksnių ji dar alpčiojo rš. 2. Mažas kūdikis, pailsęs verkti, tyliai alpčiojo rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • alpėjimas — sm. (1) Š → alpėti 1: Yra tai nustojimas stiprumo kūno ir pagaliaus alpėjimas be jokio ano skausmo IM1851,45 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • merdėti — merdėti, i ( ėja, a Kp), ėjo intr. 1. R415, K, Trg, Slnt, Mrs būti marinamam, apimtam mirties agonijos, su mirtimi kovoti: Ligonis vis vienodai merdi ir negali numirti LzP. Serga, menkutė, merdėj[o] merdėj[o] Lp. Žmonės merdėjo iš bado Ob. Ilgai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • salpėti — salpėti, ėja, ėjo intr. KŽ, Slnt; Ser alpėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • slobnuoti — slobnuoti, uoja, ãvo intr. Ktk 1. būti pykinamam, bloguoti: Slobnuoja ir slobnuoja vaikas, net baisu! Trgn. 2. alpėti: Slobnãvo, verkė kruvinom ašarom, kai sužinojo Klt …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • svaitėti — svaitėti, ėja ( i DŽ, NdŽ, OGLI210, KŽ, a J, Rtr, Š, BŽ104, NdŽ, Skd, Als), ėjo NdŽ, OGLI210, KŽ 1. intr. Š, Rtr, DŽ, DūnŽ, Slnt, KlvrŽ, Varn, Krž, J.Jabl(Kp) kliedėti, klejoti (apie ligonį): Ligonis karščiūse svaitėti metas J. Svaitėti karščio… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”